fbpx

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en trainingen georganiseerd door Leef Optimaal. Als u een training/workshop boekt dan ga ik er vanuit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 1. Alle trainingen en workshops zijn op afspraak. Aanmelden kan via email naar ans@leefoptimaal.nl
 2. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Alle informatie die tijdens de workshop/training wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Er wordt verwacht dat cliënten ook vertrouwelijk omgaan met wat er wordt besproken, zowel van mij als van groepsleden.
 4. Leef Optimaal behoudt zich het recht voor de workshop of training te annuleren of uit te stellen, bij onvoldoende inschrijvingen, of om andere uitzonderlijke redenen die ervoor zorgen dat de workshop/training niet gehouden kan worden. De deelnemers worden hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 5. Leef Optimaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training.
 6. Ik behoud mij het recht voor cliënten te weigeren.
 7. Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en workshops, of die te vinden zijn op de website, zijn het exclusieve eigendom van Leef Optimaal. Wilt u materialen, teksten en/of foto’s delen of gebruiken, vraag mij dan om toestemming.
 8. Betaling kan contant voorafgaand aan de eerste training/workshop of via bankoverschrijving 1 week voorafgaand aan de eerste training/workshop.
 9. Een training of workshop kan tot 2 weken voor de afgesproken datum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken datum wordt 50% van het bedrag van de training of workshop in rekening gebracht.
 10. Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van deelnemers tijdens de training of workshop wordt geen compensatie of restitutie verleend.
 11. Leefoptimaal is aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatief Therapeuten) en is hierdoor gehouden te handelen conform de CAT regelgeving.